In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie.

Bart-Jan
Consulent Foto van Consulent

Onder niet-aangeboren hersenletsel wordt verstaan:
• hersenletsel na een CVA, herseninfarct of hersenbloeding
• hersenletsel na een ongeval
• hersenletsel als gevolg van tumoren
• hersenletsel na operaties
• hersenletsel als gevolg van een hersenontsteking
• hersenletsel als gevolg van een virusinfectie
• eventuele andere situaties waarbij hersenletsel is ontstaan

Bijeenkomsten

Voor leden van de contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel wordt ieder najaar op zaterdagochtend een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan niet-aangeboren hersenletsel verwant onderwerp te spreken.

BIJEENKOMSTEN Niet-aangeboren hersenletsel

UIT HET VERLEDEN

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening