Vacature Voorzitter bestuur

In verband met het vertrek van de voorzitter van het bestuur zoekt Helpende Handen een voorzitter
De breedte van de doelgroep en de vele ontwikkelingen in de levensdomeinen van mensen met een beperking brengt een grote variëteit aan activiteiten en onderwerpen met zich mee. Dat vraagt van bestuursleden een zekere mate van abstractieniveau om dit pallet aan ontwikkelingen te kunnen vertalen naar strategische beleidsdoelstellingen voor onze
Vereniging.

Functieprofiel

Daarom dient de voorzitter te voldoen aan het volgende profiel:
• betrokken op het welzijn van mensen met een langdurige of levenslange beperking
• breed maatschappelijk betrokken
• ervaren, strategisch en collegiaal bestuurder
• uitdragen, bewaken en bewaren van de identiteit
• hbo+ werk- en denkniveau
• professionele of bestuurlijke ervaring op één of meer van de beleidsterreinen
• bekend en akkoord met de bestuursfilosofie van de Vereniging
• kunnen voorzitten van vergaderingen
• lid van de Gereformeerde Gemeenten

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature voor voorzitter kan contact opgenomen worden met C. van de Craats, voorzitter Helpende Handen via 06 54 65 75 94.

Kandidaatstelling

Leden die zich willen kandideren voor een bestuursfunctie kunnen dat via e-mail tot en met 10 november 2021 kenbaar maken bij F.A. Mulder, directeur Helpende Handen.
Een selectiecommissie doet op basis van deze aanmeldingen een voordracht voor de gezamenlijke vergadering van ledenraad en bestuur op 23 november 2021 waarin de nieuwe bestuurder benoemd wordt.