Presentatie Bijbels dagboek Profetisch Woord

Tijdens de presentatieavond van Bijbels dagboek Profetisch Woord gingen scribenten, meelezers en medewerkers van Helpende Handen in gesprek over de totstandkoming van het dagboek en over vragen die leven rond het thema autisme en geloven.

De uitzending van de presentatieavond is voor persoonlijk gebruik aan te vragen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan de uitzending naar anderen door te sturen of aan anderen te verstrekken.

Profetisch Woord

Bijbels dagboek Profetisch Woord

In Bijbels dagboek Profetisch Woord worden teksten van Oudtestamentische profeten behandeld.

Door de structuur en uitleg is Profetisch Woord (ook) geschikt is voor jongeren met autisme.

Het dagboek begint met een inleiding over de profeten. Over elke profeet wordt een inleidend gedeelte geschreven waarin achtergrondinformatie staat over de profeet en de tijd waarin hij leeft.

De dagboekstukjes zijn opgebouwd aan de hand van 3 vragen:
- wat staat er?
- wat betekent het?
- wat betekent het voor jou?

Scribenten
De dagboekstukjes zijn geschreven door predikanten en ouderlingen van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Boeken van Helpende Handen 

Helpende Handen en autisme