Taken persoonlijke dienstverlening

  1. Informatie en advies bij vragen op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, werk en inkomen, vrije tijd, relaties en seksualiteit, pastoraat, rechtsbescherming, (toekomstig) wonen e.d.;

  2. Ondersteuning bij indicatieaanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). En ondersteunen en het bewaken  van het indicatieproces;

  3. Advies over de inzet van de juiste zorg of ondersteuning en evaluatie daarvan;

  4. Cliëntondersteuning in de voorbereiding op en tijdens contact met de burgerlijke gemeente, zorgkantoor en andere instantie

  5. Advies en ondersteuning bij wooninitiatieven;

  6. Het geven van gastlessen op scholen, voorlichting aan ouders, vrouwenverenigingen, gemeenteavonden e.a.


Terug naar medewerkers