Brochure 'Autisme en geloven'

Brochure Autisme en geloven

Helpende Handen vindt het belangrijk om aan ambtsdragers informatie te verstrekken over autisme en geloven. In deze brochure staan achtergrondinformatie en handvatten voor ambtsdragers over hoe autisme een rol kan spelen in het kerkelijk leven en bij vragen over geloof en bekering. 

Er worden 5 thema’s besproken:

  1. Bijbellezen
  2. Bidden
  3. Onderwijs
  4. Pastoraat
  5. Geloof en bevinding

€5,00