Levend Woord

Levend Woord

Levend Woord is een Bijbels dagboek dat door structuur en uitleg (ook) geschikt is voor jongeren met autisme.

Opzet
In Levend Woord wordt elke dag een Bijbelgedeelte duidelijk uitgelegd, aan de hand van de vragen:
- wat staat er?
- wat betekent het?
- wat betekent het voor jou?
 
Doelgroep
Levend Woord is geschreven jongeren van 12 - 18 jaar. Door structuur en uitleg is dit boek geschikt voor jongeren met autisme.
 
Scribenten
De teksten zijn geschreven door predikanten en ambtsdragers van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten.
€16,90