De Twaalf Artikelen

De Twaalf Artikelen

12 lessen voor aangepaste catechisatie over de Twaalf Artikelen.


Opzet

Elk lesblad heeft dezelfde opbouw zodat deze herkenbaar is voor de catechisanten. Een catechisatieles heeft in de praktijk vaak de volgende onderdelen: psalm zingen, bidden, Bijbellezen, uitleg geven, Bijbelverhaal vertellen, vragen leren/ vragen overhoren. Deze elementen zijn (m.u.v. bidden) in de lessen verwerkt. De volgorde hiervan is door de catecheet vrij in te vullen tijdens zijn les. Desgewenst kan de catecheet ervoor kiezen meerdere lessen te gebruiken om één lesblad te behandelen.
In de lesbladen is er een kleine opzet tot differentiatie gemaakt bij de vragen. De eerste vragen ‘om thuis te leren’ zijn eenvoudige vragen. De verdiepingsvragen voor de catechisanten met een wat hoger niveau staan bij ‘om nog meer te leren’. Voor catechisanten die kunnen schrijven hebben we ruimte gemaakt om aantekeningen te maken.

Auteurs en meelezers

De lessen zijn geschreven door mevr. L.J. Coppoolse en mevr. A.M. van der Spek. Beiden hebben ervaring in het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking. De achtergrondinformatie is geschreven door de heer J.P. Proos, docent godsdienst bij Driestar Educatief. Hij is als adviseur betrokken geweest bij de totstandkoming van de lessen. De 'meelezers' zijn mevr. G.J. van Kempen-Stufken, A. Louter, A. van Moolenbroek, ds. A. Schot, ds. A. Verschuure en ds. A.J. de Waard.

€7,50