Bijbelverhalen

Loes Coppoolse vertelt een verhaal uit de Bijbel over de hemelvaart van de Heere Jezus en (de periode na) Pinksteren.

Naast de verhalen over Hemelvaart en (de periode na Pinksteren) vertelde Loes Coppoolse verhalen uit het Oude Testament en over de lijdenstijd en Pasen.

Hemelvaart

Het eerste verhaal gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus.

De uitstorting van de Heilige Geest

Het tweede verhaal gaat over de uitstorting van de Heilige Geest.

Petrus en Johannes bij de tempel

Het derde verhaal gaat over Petrus en Johannes bij de tempel.

Petrus in de gevangenis

Het vierde verhaal gaat over Petrus in de gevangenis.

Hij leest de Bijbel

Het vijfde verhaal gaat over Filippus en de kamerling.

De bekering van Saulus

Het zesde verhaal gaat over de bekering van Saulus.