Cliëntondersteuning

De ouders van Karel vinden dat ze ondersteuning nodig hebben omdat ze het moeilijk vinden met zijn gedrag om te gaan. Ze nemen contact op met een medewerker van het zorgloket van de gemeente. Het is voor de ouders van Karel best spannend dit gesprek aan te gaan. Wat komt er allemaal aan de orde tijdens het gesprek en waar moet ik op letten?

De burgerlijke gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Om te bepalen welke zorg en ondersteuning nodig is, vindt er een ‘keukentafelgesprek’ plaats met een ambtenaar van de gemeente. Tijdens dit  gesprek wordt bekeken wat er nodig is. Voor veel mensen is zo’n gesprek met een gemeenteambtenaar wellicht spannend of onbekend.

‘Hoe moet ik me voorbereiden?’, ‘Wat kan en moet ik wel of niet zeggen?’ en ‘Krijg ik wel de ondersteuning die ik nodig heb?’. Zomaar een aantal vragen die bij je op kunnen komen als je een uitnodiging krijgt voor een keukentafelgesprek.

Cliëntondersteuner

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden, kun je gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner bereidt het gesprek met je voor. Er kunnen vragen op allerlei gebieden aan de orde komen zoals over wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, onderwijs, opvoeding, sociale contacten enzovoorts.
Je bespreekt met elkaar de situatie: ‘Wat is de vraag die je hebt?’, ‘Zijn er mensen in je omgeving die je kunnen helpen?’ en ‘Wat kun je nog zelf?’.
De cliëntondersteuner kan bij het keukentafelgesprek aanwezig zijn en bewaakt met je het proces van de eventueel noodzakelijke aanvraag tot inzet van zorg of ondersteuning.

De cliëntondersteuning van Helpende Handen is gratis voor leden van de Vereniging en voor alle inwoners van de gemeenten Barneveld, Neder-Betuwe en Woudenberg.

De gemeente moet je de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Wanneer er bij je zorgvraag levensbeschouwelijke aspecten meespelen, is het aan te raden gebruik te maken van de cliëntondersteuning van Helpende Handen. Zij zijn op de hoogte van de sociale kaart en identiteitsgebonden zorg.

Stel je vraag


Contact