Nieuws
16 maart 2021

Coronamaatregelen leiden tot lagere mentale gezondheid mantelzorgers

Coronamaatregelen leiden tot lagere mentale gezondheid mantelzorgers

Mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking hebben het tijdens de tweede coronagolf zwaarder dan vóór de coronacrisis en hun mentale gezondheid is achteruit gegaan. Ouders van een kind dat thuis woont, zijn minder tevreden over hun leven dan andere naasten. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel in oktober en november 2020 uitvoerde.

De mentale gezondheid van mantelzorgers is minder goed dan voor de coronacrisis, ze vinden hun leven minder betekenisvol en ze kunnen zich minder goed concentreren. Ook voelen ze zich onveiliger in het dagelijks leven en rekent een derde zich tot de groep die extra risico loopt. Deze problemen behoeven meer aandacht van professionals en beleidsmakers vanwege de grote maatschappelijke rol van mantelzorgers in de zorg.

Maatwerk belangrijk

Vier van de vijf mensen met een verstandelijke beperking die eerder dagbesteding hadden, ontvingen dat weer in oktober en november 2020. Dit zorgt voor structuur, bezigheden en contacten. In deze voorziening is vanwege de coronamaatregelen veel veranderd qua omvang, locatie, groepen en vervoer. Over deze veranderingen zijn vier op de vijf naasten (heel) tevreden. Maatwerk is heel belangrijk gebleken. Wat voor de één een fijne aanpassing is, bijvoorbeeld dagbesteding in een kleinere groep op het eigen terrein, is voor een ander juist niet fijn, omdat er geen uitdaging is en de wereld heel klein wordt.

Mantelzorgers vinden uitleg geven en geruststellen lastiger

Mantelzorgers vinden het moeilijker om hun familielid te ondersteunen dan voor de coronacrisis. Het is lastig uit te leggen wat corona is, waarom alles is afgezegd en hoelang het nog zal duren. Dat de maatregelen telkens veranderen, helpt daarbij niet mee. 

Meeste mantelzorgers zijn veerkrachtig en zien lichtpuntjes

De meeste mantelzorgers zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die hun familieleden met een beperking krijgen en ze zijn tevreden over de contacten die ze hebben met de begeleiders van hun familieleden. Soms zien mantelzorgers dat het beter gaat met hun familieleden doordat er meer rust is vanwege de coronabeperkingen. De meeste mantelzorgers zijn zeer te spreken over de snelle doorstart van de dagbesteding. Ook waarderen ze de hulp en steun die ze krijgen van hun gezin en mensen om hen heen. Een aantal mantelzorgers ziet dat hun rol in de driehoek cliënt, professional en mantelzorger meer doordringt tot professionals en instellingen als gevolg van de coronacrisis. Daar zijn ze blij mee.

Inspraak is belangrijk voor erkenning en maatwerk

Er zijn lessen geleerd van de aanpak tijdens de eerste golf. Mantelzorgers vinden de informatie en de inspraak in de tweede golf beter geregeld, al kunnen beide nog worden verbeterd. De informatie kan specifieker en instellingen en aanbieders moeten beter terugkoppelen wat er met de inbreng van naasten is gedaan. Informatie en inspraak zijn belangrijk voor erkenning, begrip en het realiseren van maatwerk.

Bron: NIVEL

Helpende Handen

Heb je vragen over je persoonlijke situatie als mantelzorger van een familielid met een beperking? Neem dan contact op met Helpende Handen.
Over mantelzorger-zijn in coronatijd heeft Helpende Handen een gespreksserie gemaakt waarin tips gegeven worden.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN

  • 02 maart 2021

    Mensen met een beperking ervaren emotionele klachten door coronacrisis

    Verder lezen
  • 16 februari 2021

    Rectificatie artikel Samen over vaccinatie

    Verder lezen