Nieuws
08 juli 2021

Kabinet moet recht op passend onderwijs hoogbegaafde kinderen borgen

Kabinet moet recht op passend onderwijs hoogbegaafde kinderen borgen

Het College voor de Rechten van de Mens wil naar aanleiding van een zaak wel een signaal afgeven en doet daarom een aanbeveling aan minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Hoogbegaafde kinderen hebben net als ieder ander kind recht op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel

Volgens het College moet de regering de nodige maatregelen treffen ter ondersteuning van hoogbegaafde kinderen.

Casus

De ouders gaven in hun verzoek aan dat er tijdens de basisschooltijd niet voldoende rekening werd gehouden met de hoogbegaafdheid van hun kind. De basisschool wilde geen bijzondere aanpassingen doen, zoals speciale begeleiding of aangepaste leerstof. Hierdoor kon hun dochter jarenlang niet deelnemen aan het onderwijs en belandde zij noodgedwongen thuis. Volgens de ouders van een hoogbegaafd kind is het huidige onderwijssysteem beperkend ingericht. Hoogbegaafdheid zou volgens hen als handicap behandeld moeten worden om passend onderwijs mogelijk te maken voor hoogbegaafde kinderen.

Oordeel

Volgens de WGBH/CZ mogen instellingen die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs geen onderscheid maken op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden of verlenen van toegang tot goederen en diensten. Dit houdt ook in dat zij doeltreffende aanpassingen moeten verrichten om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. Voordat beoordeeld kon worden of de basisschool in strijd handelde met de WGBH/CZ, moest het College eerst bepalen of hoogbegaafdheid inderdaad aangemerkt kan worden als handicap. Dit deed het College mede in het licht van het VN-verdrag handicap, waar Nederland aan gebonden is.

Dat het onderwijssysteem op onderdelen onvoldoende aansluit bij de onderwijsbehoefte van de dochter, betekent volgens het College niet dat zij vanwege haar hoogbegaafdheid volledig wordt gehinderd  in of uitgesloten van deelname aan het onderwijs dat wel wordt aangeboden. Daarom is in dit geval niet gebleken van een ‘handicap’ in de zin van de WGBH/CZ en is het College niet bevoegd om hierover te oordelen. 

Advies

Ondanks deze uitkomst van het verzoek van de ouders, wil het College een duidelijk signaal afgeven aan het kabinet. Het College doet daarom een aanbeveling aan demissionair minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Hoogbegaafde kinderen hebben net als ieder ander kind recht op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel. Dit recht moet altijd centraal staan in het onderwijsbeleid. Hiervoor moet de regering de nodige maatregelen treffen die de ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen borgen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die ervoor zorgen dat leraren meer tijd hebben voor ondersteuning en meer specifieke expertise kunnen vergaren over de leerbehoeftes van deze leerlingengroep. In dat verband vindt het College het ook belangrijk dat er geen extra kosten of andere (financiële) drempels worden opgeworpen voor de ondersteuning van deze kinderen.

Bron: College voor de Rechten van de Mens

OUDERE NIEUWSARTIKELEN

  • 18 juni 2021

    Casemanagement belangrijk voor goede dementiezorg

    Verder lezen
  • 16 juni 2021

    Grote prijsverschillen gehandicaptenparkeerkaart

    Verder lezen