Nieuws
04 december 2020

Mantelzorgers van mensen met dementie extra belast door coronacrisis

Met name partners van mensen met dementie (72%) geven aan zich zwaarder belast te voelen sinds de coronacrisis. Onder (schoon)kinderen die de rol van mantelzorger vervullen geeft 64% aan zich zwaarder belast te voelen. De toename in de ervaren zorgbelasting hangt samen met het ontvangen van minder (in)formele ondersteuning tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg, uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Van alle mantelzorgers die ondersteuning ontvangen van vrijwilligers, geeft 42% aan minder ondersteuning te ontvangen dan voor de coronacrisis. Onder mantelzorgers die ondersteuning ontvangen van begeleiders van de dagbesteding is dat 45%. Positief is dat 27% van de mantelzorgers die ondersteuning ontvangen van buren juist meer steun van hen ontvangen sinds de coronacrisis.

Meer begrip en ondersteuning

De peiling van de Dementiemonitor Mantelzorg geeft niet alleen inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor de zorgbelasting van mantelzorgers, maar geeft ook in algemene zin inzicht in ervaringen met (in)formele zorg en ondersteuning. Meer mantelzorgers geven aan voldoende begrip te ontvangen voor hun situatie vanuit hun directe omgeving (80%) ten opzichte van 2018 (76%). Ook geven meer mantelzorgers aan ongevraagde hulp te ontvangen vanuit hun directe omgeving (35%) dan in 2018 (29%). Gezien de hoge zorgbelasting van mantelzorgers van mensen met dementie – ze bieden gemiddeld 40 uur per week mantelzorg zo blijkt uit de peiling van de Dementiemonitor Mantelzorg – is dit een positieve ontwikkeling.

Casemanagement

De huisarts is in veel gevallen degene die het initiatief neemt tot casemanagement dementie. Casemanagers dementie hebben vaak een verpleegkundige achtergrond en expertise op het gebied van dementie. Ze vervullen een coördinerende en adviserende rol met betrekking tot informele en professionele ondersteuning en zorg. Casemanagement dementie wordt door 61% van de mantelzorgers gezien als meest noodzakelijk om de naaste met dementie thuis te kunnen laten wonen. Dit percentage is met 20% gestegen ten opzichte van 2018. Desondanks is slechts iets meer dan de helft (55%) van de mantelzorgers gewezen op hun recht op casemanagement.

Bron: NIVEL

Helpende Handen

In het voorjaar nam Helpende Handen een gespreksserie Mantelzorger in coronatijd op. In één van deze gesprekken ging Bart-Jan Noorlander in gesprek over een familielid met dementie thuis

Heb je vragen over je persoonlijke situatie als mantelzorger van een familielid met een beperking? Neem dan contact op met Helpende Handen.
Over mantelzorger-zijn in coronatijd heeft Helpende Handen een gespreksserie gemaakt waarin tips gegeven worden.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN

  • 09 december 2020

    Waardering en begrip belangrijk voor mantelzorger

    Verder lezen
  • 04 december 2020

    Uitzondering mondkapjesplicht voor mensen met beperking

    Verder lezen