Nieuws
12 december 2023

Gezocht: vrijwilliger jongerendagen autisme

Bied jij de jongeren met autisme vier keer per jaar een fijne ontmoetingsdag?

Vier keer per jaar organiseert Helpende Handen een jongerendag voor jongeren met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie, van 16 tot en met 25 jaar.
Op vaste zaterdagen (de eerste van maart, juni, september en december) komen de jongeren bij elkaar in Woerden. Er wordt een thema besproken dat aansluit bij wat de jongeren meemaken. Soms levert een jongere uit de groep een bijdrage door een korte inleiding, andere keren is er een spreker van buitenaf. Er is veel gelegenheid voor gesprek en het uitwisselen van ervaringen.
De juni-bijeenkomst heeft vaak een ander programma, geen thema-bespreking maar een activiteit.

Deze jongerendagen worden georganiseerd door drie vrijwilligers, met waar nodig ondersteuning van de consulent op de achtergrond. Twee van deze vrijwilligers komen uit de groep zelf, een jongeman en een jonge vrouw die zelf autisme hebben. De derde vrijwilliger kun jij zijn!

We zoeken een vrijwilliger die:
O Graag iets voor jongeren van deze leeftijd wil betekenen
O Affiniteit heeft met / kennis van (jongeren met) autisme
O Op de jongerendagen een voorzittersrol wil vervullen; o.a. openen en sluiten en leiden van de bijeenkomst, een veilige setting creëren, de tijd bewaken en in het gesprek zoveel mogelijk de reacties vanuit de jongeren en tussen de jongeren onderling stimuleren
O Voelt zich verbonden met de achterban waar Helpende Handen haar werk doet en is lid van één van de reformatorische kerken

Eén of twee keer per jaar vergaderen we om de gehouden jongerendagen te evalueren, nieuwe jongerendagen voor te bereiden, de onderlinge samenwerking te bespreken en andere relevante zaken aan de orde te laten komen. Tussendoor is er mail- en appcontact en soms een telefoontje.

In de afgelopen jaren hebben we voor en met de jongeren iets moois opgebouwd en we komen graag in contact met iemand die dat met ons wil voortzetten.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Inge van Hell, consulent lotgenotencontact, via w.vanhell@helpendehanden.nl of 06-5714 7800.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN

  • 01 februari 2024

    Belastingaangifte 2023

    Verder lezen
  • 15 januari 2024

    Helpende Handen benoemt consulent afdelingen

    Verder lezen