Nieuws
25 november 2019

Bijeenkomst 23 november 2019 - ouders

Pieter de Ruijter sprak over het thema “Tel uw zegeningen: uitgeteld of net begonnen?” Pieter is getrouwd en vader van twee kinderen en heeft vanaf zijn geboorte een volledig visuele beperking.

• Misverstanden die er zijn bij buitenstaanders. Zo zat Pieter in een restaurant naast zijn vrouw, en de ober vroeg aan zijn vrouw of hij óók koffie wilde. Ander voorbeeld: toen bij Pieter en zijn vrouw het eerste kind werd geboren, zei iemand tegen zijn vrouw: “Nu moet je er voor 2 zorgen”.
• Uberhaupt is het zo dat alles wat anders is, nieuwsgierig maakt.
• De trots die mensen met een visuele beperking ervaren: het niet gebruik willen maken van hulp en zo loop je heel veel onnodige rondjes op het perron van een station.
• Praktische problemen, bijv. de riem van de geleidehond hangt niet op de vaste plaats, of, Pieter die een mug moest doodslaan. Ook het struikelen over speelgoed dat niet goed opgeruimd is, kan niet alleen lastig, maar zelfs gevaarlijk zijn.
• Het belang van uitleg geven als kinderen naar school gaan. Dit kan voorkomen dat zij geplaagd worden om hun hulpmiddelen.
• Veel ouders hebben moeite met loslaten. Bijv. in het verkeer.
• Zelfspot heeft wel tijd nodig.
• Hulpmiddelen mogen we zien als zegeningen. Denk ook aan de vele nieuwe digitale hulpmiddelen. Wat een uitkomst is de Iphone!
• Te midden van het tellen van zegeningen zijn daar ook de waaroms. Deze waaroms zijn te begrijpen. Ze werden ook uitgesproken door de Psalmdichters. Ook kan er opstand zijn, maar ook dat vinden we terug in de Bijbel.
• Het is een zegen als men de vertrouwelijke omgang met de Heere mag ervaren en dat men mag ervaren dat Hij als een Vader wil zorgen.
De spreker mocht eindigen in de zegeningen en goede zorgen van de Heere over het leven van hemzelf en dat van zijn gezin.

Tijdens het middaggedeelte is door 2 medewerkers van de CBB uitleg gegeven over het Kerkboek. Het is de bedoeling dat de Bijbel (met de Psalmen en formulieren) in een handige app aangeboden wordt en dat men met het zogenaamde Psalmbord de kerkdienst kan voorbereiden en alles gemakkelijk op kan zoeken.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN