Blogs
09 december 2020 - Fijke Mulder

2020: een bijzonder jaar bijna ten einde

Fijke Mulder

We leven inmiddels in de maand december. Dat betekent dat het jaar 2020 bijna aan het einde is. Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te blikken op het jaar wat achter ligt. Nu gaat dat natuurlijk nog volop gebeuren in het jaarverslag en dus zal ik het hier beperkt houden.

Terugkijkend moet het gezegd worden, het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden. Wie had eind december kunnen denken dat Hendrik-Jan Colijn Helpende Handen zou verlaten? En dat ik hem als directeur op zou volgen?

Als we terugkijken op 2020 kan ik er niet omheen… Wat heeft het Covid-19 of coronavirus veel dingen anders laten gaan dan we ons hadden voorgenomen en dan we gewend waren! Na een harde ingreep door het annuleren van alle bijeenkomsten (clubbijeenkomsten, catechisaties, kerkdiensten en contactgroepbijeenkomsten) en het stoppen van al het pt-werk kon geleidelijk weer het een en ander - zij het coronaproof en/of digitaal - doorgaan. Zo hebben we ons steentje bij kunnen dragen aan het zoeken van een betekenis volle plaats in gezin, kerk en samenleving voor mensen met een beperking.

Wat ook niet onbesproken kan blijven, is dat er in 2020 onder de vlag van Helpende Handen drie uitgaven verschenen:
- In goede handen over autisme in gezin en kerk door Bart-Jan Noorlander
- Licht in de nacht tien Bijbelse kerstvertellingen van Peter Dirksen
- Profetisch Woord een Bijbels dagboek dat (ook) geschikt is voor jongeren met autisme onder redactie van Inge van Hell

Wat zou het een wonder zijn als, mede door ons werk en deze uitgaven, de tijd van advent waarin we op dit moment leven Zijn tijd van vervulling mag worden. Dan is 2020 een werkelijk bijzonder jaar!

OUDERE BLOGS