Blogs
10 februari 2020 - Leo Huisman

Consistoriegeheimen

Leo Huisman

In iedere kerkelijke gemeente zijn ze er: de consistoriegeheimen. Zaken die alleen bij de kerkenraad bekend zijn en die niet naar buiten mogen komen.

Onlangs waren we met een aantal betrokken leden van een contactgroep bij elkaar in een kerkgebouw. Het betrof een bijeenkomst voor lotgenotencontact. Er was een boeiende presentatie, waarna we in kleine groepjes uiteen gingen om stellingen te bespreken. Om rustig te kunnen praten, heb je meerdere ruimtes nodig.

Eén groepje, allemaal dames, week uit naar de consistorie. Een niet-alledaagse gebeurtenis: een consistorie bemand door vrouwen. Daar konden mooie dingen worden gedeeld. Daar kon een traan worden weggepinkt. En wat daar besproken is, was bijzonder waardevol, zo hoorden we bij de plenaire terugkoppeling. Maar meer kregen we niet terug. De besproken zaken bleven een consistoriegeheim.
Alleen al daarom is het lotgenotencontact zo waardevol. Je mag luisteren, adviseren, kennis delen, maar ook je hart open leggen. Niet altijd kan dat in een grote zaal. Al pratend bij de kapstok zijn ook niet alle geheimen veilig op te bergen. Soms moet dat gewoon in een consistorie. Iedere architect die ooit een consistorie heeft ontworpen en laten bouwen, had als opdracht meegekregen: er moet voldoende ruimte zijn en de muren moeten stevig zijn. En vooral: het mag er nooit lekken!
Heeft u of heb jij een beperking? Kom gerust naar de eerstvolgende bijeenkomst voor lotgenotencontact. Er is ruimte genoeg. En desnoods wijken we uit naar de consistorie.

OUDERE BLOGS