Blogs
17 mei 2024 - Bart-Jan Noorlander

Een gezinsvriendelijk overheidsbeleid

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Hoewel dit als een cliché kan overkomen, zit er een belangrijke kern van waarheid in. Investeren in de jeugd betekent investeren in de toekomst. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk?

Het waterbedeffect van beleid
Nederland staat voor verschillende grote uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te pakken, stelt de overheid beleid op. Dit beleid is echter vaak versnipperd en gericht op korte termijnoplossingen, wat leidt tot een zogenaamd waterbedeffect: het oplossen van het ene probleem creëert nieuwe problemen elders.

Personeelstekorten worden bijvoorbeeld aangepakt door stimuleringsbeleid, zodat meer mensen gaan werken. Het gevolg? Financieel is het soms onhaalbaar om éénverdiener te zijn. Beide ouders ‘moeten’ aan het werk, wat druk legt op de kinderopvang en de balans tussen werk en privéleven verstoort.

Geldproblemen en personeelstekorten in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg worden aangepakt door een beroep te doen op mantelzorgers en vrijwilligers. Dit legt een zware last op gezinnen, vooral wanneer er ook nog een kind met een beperking is. Mantelzorgers raken overbelast, wat hun eigen gezondheid en welzijn in gevaar brengt en de zorgkwaliteit onder druk zet.

Niet de symptomen bestrijden, maar de oorzaak aanpakken
In plaats van alleen incidenten op te lossen, moeten we kijken naar de onderliggende oorzaken van deze problemen. Dit vraagt om een integraal overheidsbeleid dat gezinnen centraal stelt, vooral die met kinderen met een beperking. Een gezinsvriendelijk beleid moet rekening houden met de complexe realiteit van deze gezinnen en hun diverse behoeften.

Voorbeelden van gezinsvriendelijk beleid
- Flexibele werktijden en voldoende verlofregelingen: Hierdoor kunnen ouders beter zorgen voor hun kinderen zonder financiële druk;
- Toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning: Op deze manier worden gezinnen niet gedwongen om zorgkosten alleen te dragen of afhankelijk te zijn van overbelaste mantelzorgers;
- Samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen: Een geïntegreerde aanpak waarbij gezondheidszorg, onderwijs, sociale diensten en werkgelegenheidsbeleid op elkaar afgestemd zijn en het gezin als uitgangspunt nemen.

Oproep tot actie
Helpende Handen roept de overheid op om een meer gezinsvriendelijk beleid te voeren. Laten we niet langer pleisters plakken op individuele problemen, maar streven naar structurele oplossingen die gezinnen als geheel ondersteunen. Dit is essentieel om te voorkomen dat gezinnen met kinderen met een beperking in de knel komen en om een toekomst te waarborgen waarin iedereen kan floreren.

Wat kunt u doen?
- Deel uw verhaal: Gebruik sociale media of lokale mediakanalen om uw persoonlijke ervaringen te delen en anderen bewust te maken van de uitdagingen die gezinnen met kinderen met een beperking tegenkomen;
- Sluit u aan bij belangenorganisaties: Word lid van of steun organisaties zoals Helpende Handen die zich inzetten voor gezinsvriendelijk beleid en de belangen van gezinnen met kinderen met een beperking behartigen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de stem van gezinnen wordt gehoord en dat de overheid actie onderneemt om hun toekomst te verbeteren.

Met deze blog sluiten we onze blogweek af. Door middel van deze blogs, in het teken van de 'Week van het gezin', heeft Helpende Handen aandacht gevraagd voor de gezinnen, in het bijzonder voor die gezinnen met familieleden met een zorg- of ondersteuningsbehoefte.

OUDERE BLOGS