Blogs
27 april 2023 - Inge van Hell

'Een leerzaam proces'

Wie al wat langer bij Helpende Handen betrokken is, weet dat we in de achterliggende jaren verschillende keren een Bijbels (dag)boek hebben uitgegeven. Door de vaste structuur en extra uitleg zijn deze (dag)boeken geschikt voor jongeren met autisme.

Meelezers die zelf autisme hebben en meelezers die betrokken zijn bij jongeren met autisme, hebben de teksten gelezen en verbeterpunten aangereikt. ‘De denkstap is hier groot, kan dat aangepast worden?’ ‘De betekenis van deze bekende uitdrukking is voor de doelgroep vaak niet duidelijk, wilt u die nog uitleggen?’ Zo hebben we met elkaar gewerkt aan leerzame en bruikbare (dag)boeken.

Er is veel waardering voor ieder die op deze manier een bijdrage leverde aan eerdere (dag)boeken. Naar aanleiding van vragen van ouders van jongere kinderen, hopen we de komende anderhalf jaar te werken aan een nieuw dagboek voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar met autisme. Ik heb me erover verwonderd hoezeer scribenten weer bereid zijn hun medewerking te verlenen. Eén van hen zei in het telefoongesprek dat ik met hem had “ik doe graag weer mee, want ik vond het leerzaam de vorige keer”. Ook veel scribenten die we voor het eerst hebben benaderd, zien het belang van een dagboek voor deze jonge doelgroep en hebben mogelijkheden om hiervoor tijd vrij te maken.. De betrokkenheid onder predikanten en ambtsdragers is groot. Daar zijn we heel blij mee!

Het is een fors project om een Bijbels dagboek te laten schrijven, weten we inmiddels uit ervaring. Daarom prijs ik me gelukkig met twee betrokken mederedactieleden, bewogen scribenten en enthousiaste meelezers. We hebben allen hetzelfde doel voor ogen: D.V. in het najaar van 2024 een mooi nieuw Bijbels dagboek op de markt te brengen! Bidt u mee voor een constructief vervolg?

OUDERE BLOGS