Blogs
09 september 2021 - Siegbert Beukens

Een nieuwe start

De scholen zijn begonnen. Al een aantal weken hangen er spandoeken in de buurt van scholen om automobilisten en andere weggebruikers te wijzen op jonge weggebruikers die zich dagelijks naar school begeven. Doel van deze spandoeken is het vergroten van de verkeersveiligheid om met elkaar te werken aan veilige verkeerssituaties.

Het verenigingsseizoen is weer begonnen. In kerkbodes wordt weer melding gedaan van verenigingsactiviteiten en van de catechisatie. Doel hiervan is jongeren en ouderen op te wekken de verenigingen en catechisaties te bezoeken. De onderlinge verbondenheid binnen de kerkelijke gemeente kan hierdoor worden versterkt.

Het seizoen is weer begonnen. Na een periode van rust startte onlangs het seizoen van contactgroepbijeenkomsten van Helpende Handen. Ook de komende periode staan er weer tal van bijeenkomsten gepland. Bijna alle contactgroepen organiseren de komende periode weer bijeenkomsten waarin het - gelukkig weer - mogelijk is andere mensen te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen.

Het clubseizoen is weer begonnen. Na ruim anderhalf nauwelijks of geen bijeenkomsten georganiseerd te kunnen hebben, starten de afdelingen weer voorzichtig met het organiseren van clubbijeenkomsten voor mensen met een beperking. Wat is het fijn dat ook dit - zij het nog onder voorwaarden - weer mogelijk is!

Vele jaren was het heel gewoon: de start van het (verenings)seizoen. Hoe anders is dat dit jaar. Na een lange periode waarin het veelal niet mogelijk was bijeenkomsten te organiseren, lijkt er de komende periode weer meer mogelijk. Toch blijven we hierin afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de maatregelen die daarmee samenhangen. Wat is het een zegen wanneer we hierin met elkaar in afhankelijkheid van onze Schepper en Onderhouder mogen leven. Laten we daarom voor en met elkaar Hem om Zijn zegen vragen over het werk dat gedaan mag worden voor onze medemensen met een beperking en hun familieleden.

OUDERE BLOGS