Blogs
07 april 2022 - Corine Rademaker

Eigen ervaring

Corine Rademaker

Als consulent persoonlijke dienstverlening voel ik wel eens verlegenheid in hulpvragen. Je probeert je te verplaatsen in de situatie van de ander. Je toont begrip. Maar de situaties waarin de hulpvrager verkeert, zijn meestal toch geen situaties die je zelf ervaart.

Soms is er opeens iets waarbij je denkt, o ja, dit heeft een hulpvrager nu ook. Zo ben ik al enige tijd bezig met het digitaal aanvragen van iets en ervaar ik daarin veel onduidelijkheid en vraagt het veel tijd. Dat doet mij dan denken aan al het regelwerk wat er nodig is als er zorg of ondersteuning moet worden aangevraagd.

Iets anders waar ik me nog meer in kan inleven is de draagkracht en draaglast in een gezin waar een kind met een beperking deel van uit maakt. Dichtbij in mijn familie is zo’n gezin. En van zeer nabij maak ik dan ook mee wat dit van ouders vraagt en hoe zwaar dit kan zijn. De worsteling in het zoeken naar de balans in die draagkracht en draaglast daarbij. Dat het nog niet zo eenvoudig is om hier een weg in  te vinden. Hoeveel hulp er door anderen ook geboden wordt, de last blijft.

Samen met mijn man mag ik een beetje mede-lastdrager zijn door ons nichtje met regelmaat een dag op te halen en zo de ouders te ontlasten. Afgelopen zaterdag hadden we met elkaar weer een goede dag. Ze had er zin in en stond met haar zelfgebakken boterkoek al op ons te wachten. Met gewone dingen zoals samen boodschappen doen en wat vaste taken rond tafeldekken en afruimen doet ze mee in ons dagprogramma. Daarnaast is er ook altijd wel iets extra’s in de vorm van samen eropuit trekken en wat lekkers eten.
Als we haar terug brengen pakt ze direct haar agenda om de volgende keer te noteren. Voor ons een teken dat ze het fijn vindt om bij ons te zijn.  En haar ouders hebben die dag allerlei dingen kunnen doen die anders niet zo gemakkelijk gaan.

Er wordt bij Helpende Handen met regelmaat een beroep gedaan op gastopvang. Een vraag die niet altijd even makkelijk is in te vullen. De vraag naar gastgezinnen blijft dan ook groot al weten wij dat er velen zijn die zich hier voor inzetten. De ervaring in mijn familie laat mij van dichtbij zien hoe nodig het is, maar ook hoe goed het kan zijn om het te bieden. Door deze ervaring praat je er bij een hulpvraag toch meer uit dan over.

Als consulent zal ik nooit echt kunnen begrijpen wat  hulpvragers in hun situatie ervaren. Maar ik probeer het wel en ervaringen in mijn eigen leven kunnen daarbij helpen.

OUDERE BLOGS