Blogs
10 januari 2023 - Fijke Mulder

Het begin van een bijzonder jaar

Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van dit nieuwe jaar het allerbeste te wensen. Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik om de lezers van deze weblog een gezegend 2023 te wensen.

Voor Helpende Handen is het jaar 2023 een heel bijzonder jaar. Op 20 januari van dit jaar hoopt onze vereniging 50 jaar te bestaan. Een bijzondere mijlpaal die we, zoals begrijpelijk, zeker niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan.

Deze maand zal de jubileumuitgave van ons ledenmagazine Samen in een grotere oplage dan gebruikelijk verschijnen. Door het jaar heen hopen we in Goes, Gouda, Veenendaal, Rijssen en Genemuiden zangavonden te organiseren. Op zaterdag 24 juni staat de Samenuit-dag in het Openluchtmuseum van Arnhem gepland. Op deze manier willen we graag samen met onze leden stilstaan bij ons jubileum. Daarnaast organiseren we op verschillende locaties avonden voor onze vele vrijwilligers, om ook onze dankbaarheid naar onze vrijwilligers uit te spreken.

Het is een voorrecht dat onze vereniging 50 jaar mag bestaan, daar zijn we uiteraard hen die dit (financieel) mogelijk hebben gemaakt dankbaar voor. Maar boven alles zijn we de HEERE dankbaar voor alles wat Hij in de achterliggende jaren heeft willen geven. Terugkijkend mogen we zeker zeggen dat Hij het vele werk, dat door de jaren heen is verricht, heeft willen zegenen.  Aan de andere kant is het ook confronterend dat we na zoveel jaren nog steeds nodig zijn om mensen met een beperking en hun naasten te ondersteunen bij het innemen van een betekenisvolle plaats in gezin, kerk en samenleving. Blijkbaar is dit nog steeds geen vanzelfsprekendheid.

Ook in de toekomst zal het werk van Helpende Handen nodig blijven. Graag willen wij het werk vanuit het landelijk bureau, maar zeker ook het werk in de dertien afdelingen en het werk van de vele vrijwilligers van harte aanbevelen in jouw gebeden. Zonder Gods zegen kunnen we niet!

OUDERE BLOGS