Blogs
03 november 2022 - Inge van Hell

Houdt Gij mijn kinderen vast

‘Houdt Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten.’

Kent u bovenstaande regel uit het gedicht van Geke Wiersma? Niet alleen die regel, maar ook de rest van het gedicht? Bij veel bijeenkomsten van Helpende Handen komt het me in gedachten.

Vaak zijn we bij elkaar met ouders van kinderen die om welke reden dan ook extra zorg en aandacht nodig hebben. Of ze nu hoogvliegers zijn of onderduikers, jongeren bij wie ‘werk in uitvoering’ is of om welke struggle het ook gaat, dit komt iedere keer terug. In deze weblog deel ik dit gedicht daarom met u.

Misschien leest u het voor het eerst. Ik hoop en verwacht dat het u raakt. Misschien leest u het voor de zoveelste keer en kent u het net als ik inmiddels uit uw hoofd. Ook dan vermoed ik dat het blijft raken. Waar kunnen we beter terecht voor en met onze kinderen?

---
Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen;
graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten
als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang.

Geke Wiersma

OUDERE BLOGS