Blogs
07 april 2021 - Inge van Hell

Ieder op zijn eigen manier

Inge van Hell

Wat was het mooi om met enkele jongeren samen te werken aan de eerstvolgende Nieuwsbrief Autisme.
De afgelopen weken hebben Bart-Jan en ik samen nagedacht over het onderwerp voor deze nieuwsbrief.

We krijgen regelmatig vragen over wonen, voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Graag willen we daar in de komende nieuwsbrief ervaringen over delen.
Ervaringen, liefst ook van de jongvolwassenen zelf. En gelukkig waren er twee jonge mensen bereid met ons hun ervaringen te delen.
En daarmee ook met u, via de nieuwsbrief die volgende week verschijnt.

De jongeren hebben ieder op hun eigen manier hun bijdrage geleverd.
De één reageert al snel, binnen de gevraagde termijn, op onze vragen; de ander heeft daar meer tijd voor nodig.
De één geeft korte antwoorden; de ander wil graag compleet zijn en reageert uitgebreid.
 
Op hun eigen manier, dat geldt ook voor hun manier van wonen.
De één woont in een woonvoorziening met begeleiding.
De ander woont zelfstandig en ontvangt daar regelmatig begeleiding.
 
Dat geldt eigenlijk voor álles en íedereen: ieder op zijn eigen manier!
Wat mooi als die ruimte er is en we die ruimte ook erváren! 
Jij mag er zijn, op je eigen manier.
Met sterke en zwakke kanten. 
Ik mag er zijn, op mijn eigen manier.
Met sterke en zwakke kanten. 
Sámen.
Helpende Handen.

OUDERE BLOGS