Blogs
10 januari 2021 - Marianne Sollie

Niets over ons zonder ons

‘Niets over ons zonder ons’ is het thema voor de nieuwjaarsbijeenkomst 2021 van koepelorganisatie Ieder(in); een vereniging waarbij zo’n 230 belangen- en patiëntenorganisaties van en voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn aangesloten. Dit netwerk vertegenwoordigt ruim twee miljoen mensen. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen; niemand uitgesloten.

Er is zelfs een gelijknamige website ontwikkeld.
Niets over ons zonder ons is mij uit het hart gegrepen. Niet praten óver iets van mensen met een beperking of een chronische ziekte, maar in aanwezigheid van hen en als het kan zoveel als mogelijk mét hen.

Niets over ons zonder ons; is dit nieuw? Nee, dat niet, maar het gebeurt nog veel te weinig. Het is een valkuil voor veel ouders, familieleden en bekenden, maar ook voor veel professionals als leerkrachten, zorgverleners, begeleiders, consulenten en beleidsmakers.

Niets over ons zonder ons
; daar worden medewerkers van Helpende Handen zich meer en meer bewust van. Tijdens een themabijeenkomst wordt een ervaringsdeskundige gevraagd een persoonlijke ervaring te delen in relatie tot het thema. Bij de dagboeken voor jongeren met autisme hebben ervaringsdeskundige jongeren en ouders meegelezen. In 2021 start de redactie van Samen met een pagina ‘door jongeren voor jongeren’.

Niets over ons zonder ons
; hopelijk zet deze trend door binnen alle geledingen van Helpende Handen.

Niets over ons zonder ons
kan bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning en zorgverlening, onderwijs, werk en inkomen, vrijetijdsbesteding, pastoraat, wonen en toegankelijkheid.

Niets over ons zonder ons
is bedoeld voor het betrekken van mensen met een beperking of een chronische ziekte bij het tot stand komen van beleid en de uitvoering daarvan op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau.

Niets over ons zonder ons
daarover leert het negende gebod van de wet des HEEREN ons ook iets. Dat geeft een andere invalshoek en betekenis aan Niets over ons zonder ons en betreft eveneens alle mensen! Niet overbodig om dat bij een slogan als deze onder de aandacht te brengen.

Niets over ons zonder ons
; hoe vaak staat deze zin er? In de herhaling ligt de kracht!

Niets over ons, zonder ons
; laten wij elkaar erop aanspreken en het in praktijk brengen.
Zij die het betreft, zullen er blij mee zijn!

OUDERE BLOGS