Blogs
09 januari 2024 - Fijke Mulder

Nieuwjaar

Het jaar 2024 is pas begonnen. Wat dit nieuwe jaar ons gaat brengen, weten we niet. Kijken we om ons heen, dan zijn er veel onzekerheden die ons zorgen kunnen baren. De zekerheid dat de HEERE regeert en het Hem niet uit de hand loopt, stijgt boven heel het wereldgebeuren uit.

Het jaar 2023, ons jubileumjaar, ligt achter ons. We mogen terugkijken op een jaar met veel activiteiten, waarin op verschillende manieren aandacht is geweest voor Helpende Handen en het waardevolle werk wat vanuit Helpende Handen verricht mag worden.

Het gaat natuurlijk te ver om alles in deze weblog op te noemen. Ik herinner u daarom alleen aan de Samen-uit-dag van 24 juni in het Openluchtmuseum in Arnhem. Het was een dag met een gouden rand, en het was fijn om deze dag samen te beleven.  

Ook in 2024 willen wij ons inzetten om mensen met een levenslange en levensbrede beperking en hun naasten te helpen een zo goed mogelijke plaats in gezin, kerk en samenleving te laten innemen. Als u vragen heeft of tegen moeilijkheden aanloopt, schroomt u vooral niet om ons te vragen u te helpen. We staan als collega’s van het landelijk bureau graag voor u klaar!

Naast al onze gewone werkzaamheden willen we ons dit jaar extra inzetten om Helpende Handen en het werk wat vanuit onze organisatie verricht mag worden nog beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en hun naasten, de kerkelijke gemeenten en andere organisaties. We gaan aan de slag met het (laten) maken van een nieuwe website en nieuw (digitaal) foldermateriaal. En graag staan wij open voor het verzorgen van een avond voor een vereniging of gemeente om meer over ons werk te vertellen.

Mag ik u aan het begin van dit jaar vragen om uw gebed? Voor mensen met een beperking en hun naasten, maar zeker ook degenen die hen ondersteunen bij het innemen van een betekenisvolle plaats in gezin, kerk en samenleving.

OUDERE BLOGS