Blogs
14 maart 2024 - Jacoline Hendrikse

Samen sterk

Vanavond is de jaarlijkse bijeenkomst van de contactgroep voor ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Bij de voorbereiding van deze bijeenkomst sprak ik als consulent een aantal ouders over wat er allemaal kan spelen in een gezin met een zorgintensief kind.

Deze ouders verlenen veel zorg, soms zelfs dag en nacht, zeven dagen per week. Door die intensieve zorg voelen ouders zich ook wel tekortschieten naar de andere kinderen, of er zijn andere kinderen die ook een diagnose hebben. De aanwezigheid van de pgb-zorgverleners kan een zoektocht zijn, onmisbaar maar het kan ook inbreuk maken op de privacy.

Het is leerzaam om juist van deze ouders te horen hoe ze kunnen genieten van kleine dingen, hoe dankbaar ze zijn als het een periode stabiel mag zijn. En wat een rijkdom het kind met een ernstig meervoudige beperking kan brengen. Veel dieper nog, hoe zij ervaren dat de Heere hun leven leidt. Al hebben deze ouders natuurlijk ook hun vragen en raadsels. Naast de ouders zijn daar ook de broers en zussen (ook wel brussen genoemd). Ook zij zoeken hun weg in een gezin dat 'anders' functioneert. Soms hebben zij al vroeg zorgtaken, voelen zij zich verantwoordelijk voor de beperkte broer/zus en letten zij onbewust op de ouders of zij het nog wel volhouden. Ja, dat is soms ook complex.  Denken aan de toekomst kan emoties oproepen, zowel bij de ouders als bij de brussen.

Kortom, deze ouders en brussen zijn gebaat bij een ondersteunend netwerk, uw nabijheid en bovenal het gebed. We horen ook regelmatig dat ouders mogen geloven dat de Heere Zijn werk in de harten van deze kinderen wil verheerlijken. De zekerheid die dit biedt voor de eeuwige toekomst is iets waar wij jaloers op kunnen zijn.

OUDERE BLOGS