Blogs
31 januari 2023 - Corine Rademaker

Vieren

Het zal u niet ontgaan zijn, Helpende Handen jubileert en heeft dus iets te vieren. En dat doen we dit hele jaar 2023 door op verschillende momenten.

Het is al heel wat jaren geleden dat ik als stagebegeleider werd uitgenodigd op een school waar men jongeren opleidt tot werkers in de gehandicaptenzorg.

In een workshop maakten we onder leiding van een docent een corsage. Maar hier bleef het niet bij. De docent had een doel op het oog.

Hij legde uit dat mensen met een beperking meestal niet zo veel te vieren hebben. Ze behalen vaak geen diploma of slagen niet voor hun rijbewijs. En een huwelijk en daarmee samenhangende jubilea zijn niet waarschijnlijk.
Allemaal gebeurtenissen waar meestal iets feestelijks van wordt gemaakt en waarbij de persoon die het betreft in het middelpunt staat. Omdat mensen met een beperking minder te vieren hebben, deed hij de oproep om in hun leven mogelijkheden aan te grijpen om te vieren. Om zo ook voor hen het leven meer kleur te geven.

Ik las ergens de volgende uitleg bij de Bijbelse uitdrukking ‘Vier uw vierdagen’: 
“Bedoeld is de gedachte dat je feestelijke momenten gedenkt en niet ongemerkt voorbij laat gaan. Juist door feestdagen in acht te nemen, druk je waardering uit voor het leven en voor de God Die het leven schenkt”.

Ik ben de oproep van de docent nooit vergeten en bovenstaande uitleg geeft er naar mijn mening een goede grond voor. Daarom de oproep aan u die een naaste bent van iemand met een beperking, om bijzondere momenten  te ‘vieren’  en hiermee de waarde van hun leven extra te onderstrepen.

OUDERE BLOGS