Blogs
11 mei 2020 - Corine Rademaker

Win-win

Corine Rademaker

Steeds als ik bij de supermarkt een winkelwagentje pakte, stond daar een man het handvat schoon te maken. Week in week uit. Hij leek er plezier in te hebben. Ik bedankte hem regelmatig voor de service en besloot op een gegeven moment een uitvoeriger praatje met hem te maken. Ik was eigenlijk wel benieuwd wat hem op deze plek gebracht had. Hij vertelde dat hij normaal gesproken een baan als sportleraar heeft, maar gezien de crisis dit nu niet in praktijk kon brengen. Openhartig voegde hij eraan toe dat hij ADHD heeft en er niet tegen kan om stil te zitten. De eigenaar van de supermarkt kende hem en had personeel nodig voor de ongebruikelijke werkzaamheden. “Geef mij een probleem en ik los het op, nu voel ik me tenminste nuttig”, zo zei de leraar.

Ik was verrast door het gesprek. Hier was sprake van een win-win situatie. De supermarkt had een klus en de leraar geen werk en kon niet stilzitten. Door zijn inzet werden er twee zaken opgelost. De winkelwagentjes werden ontsmet en de leraar had wat te doen.

De keer daarop zag ik hem niet meer, maar het gesprek hield mij bezig. Niet zozeer in verband met de crisis als wel in verband met een hulpvraag die ik als consulent onlangs kreeg. Een vraag die we regelmatig ontvangen: “Is er ergens een plekje voor mijn kind om bezig te zijn?”.
Meestal gaat het dan om een jongere met een beperking als ADHD of autisme die op zaterdag of in de vakantie geen raad weet met zijn tijd en waar ouders en andere gezinsleden op zo’n moment niet goed raad met de jongere weten. Een jongere die zich niet meer thuis voelt op de zorgboerderij en toch graag bezig is. Een jongere die vaak handig is en hard kan werken, maar daar wel wat ondersteuning bij kan gebruiken. De vraag is dan “of Helpende Handen geen adresje weet voor zo’n jongere”. Daar gaan we dan graag naar op zoek. Dat vergt creativiteit in het zoeken naar mogelijkheden. Maar vooral bereidheid van een boer, een bedrijf of een particulier die graag in tuin of schuur bezig is. Van mensen die wel een paar handjes kunnen gebruiken en het leuk vinden om de jongere te begeleiden of wat te leren.
Als er zo’n plekje gevonden is en het klikt tussen de jongere en diegene die met hem optrekt, is er veel gewonnen. De jongere heeft structuur in zijn vrije tijd en kan zijn of haar kwaliteiten ontplooien en degene die de jongere een kans geeft, kan er zijn winst mee doen.

Win-win dus.

OUDERE BLOGS