Nieuws
02 maart 2021

Mensen met een beperking ervaren emotionele klachten door coronacrisis

Mensen met een beperking ervaren emotionele klachten door coronacrisis

Voor sommige mensen met een langdurige ziekte of beperking hadden de coronamaatregelen een negatieve impact op hun leven; er was sprake van een vermindering van hun welzijn en meer gevoelens van eenzaamheid. Voor anderen bracht de coronapandemie juist positieve ontwikkelingen met zich mee, zoals de groeiende aandacht voor zelfmanagement. Dit blijkt uit cijfers van het Nivel.

Sinds de coronacrisis ontvangen mensen met een chronische ziekte of beperking minder ondersteuning. Hun dagbesteding en sociale contacten vallen weg en zorg wordt uitgesteld of afgezegd.

Zorgen over lichamelijke gezondheid en psychisch welzijn

Bij ruim een derde van de mensen met een chronische ziekte had de crisis gevolgen voor hun reguliere zorg. Bij 14% van de ondervraagden is de gezondheid achteruitgegaan. Een groter deel van de mensen geeft aan negatieve gevoelens door de corona-uitbraak te ervaren en zich zorgen te maken, met name over hun eigen lichamelijke gezondheid en de gezondheid van hun familieleden. Zij zijn voornamelijk voorzichtiger door het coronavirus (72%), ze voelen zich onrustig (32%) en ze zijn somber (21%).

Meer zelfmanagement door toegenomen zorgen

Bij één op de tien mensen met een langdurige ziekte zijn zelfmanagementactiviteiten toegenomen in coronatijd. Zij letten beter op veranderingen in gezondheid, nemen trouwer hun medicatie in en hebben hun leefstijl verbeterd door meer te bewegen of gezonder te eten. Een deel van hen (6%) vindt het juist lastiger om met hun ziekte om te gaan dan vóór de coronapandemie. Het wel of niet actief zijn wat betreft zelfmanagement hangt sterk samen met de mate waarin mensen zich zorgen maken over corona.

Meer eenzaamheid

Onderzoek onder 75-plussers met een lichamelijke beperking binnen de monitor liet zien dat de coronapandemie vooral de emotionele eenzaamheid verder versterkt. Hun eenzaamheid komt deels voort uit het minder vaak buitenkomen en het minder uitoefenen van hobby’s. Eerder brachten we hierover het rapport Monitoring Eén tegen eenzaamheid. Eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers met bijbehorend nieuwsbericht over uit, als onderdeel van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’.

Bron: NIVEL

Helpende Handen

In een tweetal weblogs vragen Bart-Jan Noorlander en Corine Rademaker aandacht voor eenzaamheidsbestrijding.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN

  • 16 maart 2021

    Coronamaatregelen leiden tot lagere mentale gezondheid mantelzorgers

    Verder lezen
  • 16 februari 2021

    Rectificatie artikel Samen over vaccinatie

    Verder lezen